Koláž
vlajky
Catahoula club EU  |  Novinky-Aktuálně  |  Setkání chovatelů  |  Účastníci  |  O plemeni  |  Aktivity  |  Na prodej  |  Naši psi ve světě
Kontakt
Odkazy
Napište nám
Krmivo pro psy
e-Shop


www.firstmate.cz

www.belcando.cz

www.ardengrange.cz

www.omnipro.cz

www.breeders-choice.cz

www.ohmydog.cz

www.menforsan.cz

Nuova Fattoria

www.krmivo-pro-psy.com

www.sumicikridla.cz

Oblečky pro psy

Chovatelské potřeby pro psy

  

Cílem soutěže je prokázat všestrannost psa a jeho spolupráci s psovodem. Jde o soutěž, kde není nejdůležitějším cílem pořadí, ale která má spíše prověřit fyzickou kondici psa, ale také psovoda a jejich všestrannost a vzájemný vztah. Pes i psovod by se na tuto soutěž měli předem připravit a to je vlastně ten nejdůležitější cíl, který jsme si stanovili. Je to zejména podpora a iniciace dlouhodobé práce majitelů s jejich psy. Nejde nám o vrcholové výkony, ale o podporu soustavné práce, která pomáhá udržet v dobré kondici "oba konce vodítka".

(1)
Soutěže se účastní závodní týmy složené z dvojice, tvořené psovodem a psem. Dvojice musí zůstat zachována ve stejném složení po celou dobu soutěže.

(2)
Soutěže se skládají z několika odlišných disciplín a jsou rozloženy do dvou dnů. Ze šesti možných disciplín je pro dokončení soutěže nutno pět dokončit, jednu je možno vynechat.

(3)
Všechny disciplíny mají předem stanovený maximální časový limit, během kterého je třeba disciplínu dokončit. Disciplína se započítává do celkového hodnocení v případě, že byla dokončena v tomto limitu, a je hodnocena 10 body. Za první, druhý a třetí nejkratší čas než je předepsaný limit pro danou disciplínu, získává závodní tým navíc 8, 5 a 2 body. Minimální počet bodů, které je nutno získat pro dokončení celé soutěže je 50.

(4)
V průběhu soutěže je psovod v některých disciplínách tažen psem po závodní trati. K soutěžím se používají psi (různých plemen) odpovídající fyzické kondice, kteří jsou pro tyto sporty připraveni. Pes oblečený do postroje pro tažné psy je tažnou šňůrou spojen se závodníkem po celou dobu závodu, a to k pasu závodníka nebo k přední části kola nebo koloběžky. Pes běží v následujících disciplínách vždy před běžcem (disciplína Canicross), před jezdcem na kole (Bikejoring), jezdcem na koloběžce (Scooter). Opíráním psů do postrojů dochází k napínání tažných šňůr, k pohybu kupředu v klusu nebo ve cvalu a ke zrychlování závodního týmu. Z pohledu psa jsou všechny disciplíny stejné, běží v postroji vepředu sám, disciplíny se liší tím, na čem jezdec jede nebo běží. Do cíle musí pes vstoupit jako první, tj. před psovodem. Ovládání psů v zápřahu je prováděno pouze hlasem nacvičenými povely.

(5)
Soutěž se skládá z následujících disciplín:

a) Krátký sprint na tratích do 2 km na kole (Bikejoring) nebo koloběžce (Scooter).
Tato disciplína umožňuje výběr buď kola nebo koloběžky, to je v kompetenci psovoda. Trať by měla být vedena po pokud možno rovné, dobré lesní nebo polní cestě (nejlépe ne asfaltové), bez extrémních změn povrchu a převýšení. Závodní týmy jsou na trať vypouštěni postupně, po dokončení trasy předchozím týmem. Časový limit je předem určen podle konkrétních podmínek. Diskvalifikace: závodní tým nedokončí trať v daném časovém limitu; psovod na kole/koloběžce překoná cíl před svým psem; pes běží volně bez spojení s psovodem; psovod nedokončí disciplínu na vybraném dopravním prostředku

b) Bikejoring na trati ca 10 - 20 km dlouhé.
Tato disciplína má předepsané jako závodní prostředek kolo, jehož kvalita a vybavení jsou v kompetenci psovoda. Trať může být vedena i náročnějšími terény, než bylo uvedeno v předchozím případě. Časový limit a přesná délka trati je předem určen pro konkrétní podmínky. Závodní týmy startují v intervalově.
Diskvalifikace: závodní tým nedokončí trať v daném časovém limitu; psovod na kole vstoupí do cíle před svým psem; pes běží volně bez spojení s psovodem; psovod nedokončí disciplínu na kole; závodní tým brání předjetí rychlejším týmem;

c) Canicross na trati asi 2 - 6 km dlouhé.
Při této disciplíně psovod za psem v postroji běží nebo jde rychlou chůzí. Trať může být vedena náročnějším terénem, lesem, úseky s oranicí nebo jinými překážkami. Pes musí zůstat za všech okolností připoután k psovodovi. Časový limit a přesná délka trati jsou stanoveny podle konkrétních podmínek.
Diskvalifikace: závodní tým nedokončí trať v daném časovém limitu; psovod vstoupí do cíle před svým psem; pes běží volně bez spojení s psovodem; psovod nedokončí disciplínu; závodní tým se brání překonání rychlejším týmem;

d) Přivolání psa na dálku 100 m.
Psovod předá psa uvázaného na vodítku pomocníkovi a vzdálí se do viditelné vzdálenosti 100 m. Potom se otočí ke psovi čelem a když dá rozhodčí nebo časomíra pokyn, přivolá psa k sobě. Povel může být zvukový nebo posunkový. Měří se čas, za který pes překoná vzdálenost od startu k psovodovi a dostane se do polohy v sedě před nebo u nohy psovoda a psovod se psa dotkne. Psovod nesmí po dobu cviku opustit vymezený prostor a jít ke psovi. Časový limit je určen předem podle místních podmínek. Diskvalifikace: závodní tým nedokončí disciplínu v daném časovém limitu; pes neběží za psovodem; psovod jde psovi naproti nebo opustí vymezený prostor.

e) Hledání pána v označeném prostoru.
Psovod předá svého psa na vodítku pomocníkovi a odejde se v označeném prostoru schovat. Po pokynu rozhodčího, pomocník psa vypustí z vodítka a nechá psa pracovat v označeném prostoru. Cílem je nalezení psovoda v co nejkratším čase. Pokud pes nezačne psovoda hledat do 30 s, psovod na sebe může upozornit jedním zavoláním. Každé další zavolání znamená ztrátu 2 bodů. Disciplína se může odehrávat venku, v prostoru chráněném před rušivými vlivy okolí a dalších psů, nebo ve větších, krytých prostorách, kde jsou úkrytem např. velké krabice, skříně, apod. Je určen maximální časový limit podle místních podmínek 2 - 5 min.

Diskvalifikace: závodní tým nedokončí disciplínu v daném časovém limitu; pes nehledá psovoda;

f) Odložení psa vedle terče a házení disků.
Psovod odloží svého psa do polohy v leže v určené vzdálenosti od místa, odkud bude sám házet disky na terč. Psovod má 1 minutový časový limit na to, aby pomocí disku zasáhl daný terč co největším počtem hodů z 10 možných. Pes je po celou dobu odložený. Čas běží od chvíle odložení psa. Počet bodů, které lze za tuto disciplínu získat, se zvyšuje s počtem přesných zásahů terče, za každý zásah 1 bod navíc. 10 bodů získává závodní tým, kde psovod nezasáhl terč ani jednou, ale pes zůstal v předepsané pozici po celou dobu. Pokud pes změní pozici (např. vstane), ale neopustí místo, ztrácí za každé napomenutí 1 bod.

Diskvalifikace: pokud pes místo opustí, závodní tým bude v této disciplíně diskvalifikován. Psi mladší 15 měsíců se nemohou celé soutěže zúčastnit.
Přesná délka tratí pro disciplíny a - c se určuje pro každou soutěž samostatně, podle terénních podmínek, klimatických podmínek a počtu psů. Psi mohou podle své trénovanosti absolvovat více disciplín v jednom dni, maximálně však tři, minimální odstup mezi běhy je nejméně 30 minut.
Pro disciplíny d - f zajistí pořadatel prostor, kam nebudou mít v době konání soutěže přístup jiná zvířata a ostatní soutěžící psi.

(6)
Závodní týmy jsou v konečném hodnocení rozděleni do několika věkových kategorií:

a) junioři: věk psovoda je do 16 let, věk psa nepřekračuje 8 let a méně než 15 měsíců;
b) otevřená: věk psovoda je od 16 do 40 let, věk psa nepřekračuje 8 let a méně než 15 měsíců;
c) senioři:

- věk psovoda je více než 40 let, při čemž věk psa nepřekračuje 8 let a méně než 15 měsíců;
- věk psovoda je více než 16 let a méně než 40 let, při čemž věk psa překračuje 8 let.

Gerhard Stein

Zpět na rady a odborné články© 2008 | Marek Macola