Koláž
vlajky
Catahoula club EU  |  Novinky-Aktuálně  |  Setkání chovatelů  |  Účastníci  |  O plemeni  |  Aktivity  |  Na prodej  |  Naši psi ve světě
Kontakt
Odkazy
Napište nám
Krmivo pro psy
e-Shop


www.firstmate.cz

www.belcando.cz

www.ardengrange.cz

www.omnipro.cz

www.breeders-choice.cz

www.ohmydog.cz

www.menforsan.cz

Nuova Fattoria

www.krmivo-pro-psy.com

www.sumicikridla.cz

Oblečky pro psy

Chovatelské potřeby pro psy
  


Nové stránky Catahoula Clubu EU naleznete na www.catahoulaclub.eu


IMOGENE Šumící křídla
Windridge´s Trapper
Chov. stanice Samý úspěch zadá štěňata po rodičích : IMOGENNE Šumící křídla a WINDRIDGE´S TRAPPER.
Jedná se o spojení jedinců merle a solid. Předpoklad je velice pracovně nadaných štěňat, kvalitního exteriéru, hodné a přátelské povahy.
Parametry tohoto spojení jsou IC = 0,78%, AVK = 88,71% pro 5gen. Oba rodiče jsou testovaní na DKK, matka i DKL
Více info na www.samyuspech.estranky.cz, pavelsadecky@seznam.cz nebo na tel. 604 389 443Zhodnocení roku 2009

Vážení členové, přátelé a všichni příznivci plemene ,

dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s tím, co se odehrálo v rámci našeho klubu od poslední členské schůze, která se uskutečnila v loňském roce při příležitosti 8. setkání chovatelů louisianských leopardích psů v prostorách hřebčína Albertovec.

Od této doby jste byli pravidelně seznamováni s děním v klubu i mimo něj prostřednictvím pravidelných měsíčních zpravodajů o jejichž vydávání se nejvíce zasloužily naše členky Helena Pešková a RNDr. Helena Synková CSc. Do rukou se vám tak průběžně dostávaly nejrůznější informace týkající se chovu, výstav, či výcviku. Někteří z nás se tak měli možnost zúčastnit např. zimního a letního výcvikového tábora pořádaného občanským sdružením Dogma.

V průběhu roku se pracovalo i na zdokonalování stávajícího coursingového navijáku a následné výrobě nového navijáku pro coursing. Testy jejich vlastností pak probíhaly v užším okruhu naší členské základny a vychytávaly se na nich nejrůznější případné vady z hlediska funkčnosti

Při příležitosti jarní klubové výstavy 8.5.2009 pořádané KCHMPP proběhlo setkání, které jsme nazvali odpoledne na Jíváku. Řada z vás mohla využít malebného prostředí kolem hotelu ke společné vycházce a následnému společnému posezení. Ve stejném měsíci a to ve dnech 15 – 17.5.2009 proběhlo setkání mladých psů ve Strašíně. Historicky první společnou akcí mimo území ČR se stalo setkání majitelů leopardích psů v Německu.

První oficiální testem klubového navijáku proběhl při příležitosti konání akce Už můžeme běhat dne 25.7.2009. O všech těchto oficiálních akcích najdete podrobnější zprávy na klubových stránkách www.catahoula.info, velké množství fotografií z akcí pak najdete na stránkách www.catahoula.info

Největší zásluhy na uspořádání zmiňovaných akcí pak mají manželé Peškovi, doktorka Synková , Anke Boysen, Hana Koutková a manželé Sádečtí.
Poradkyně chovu v průběhu roku vykonávala nezištně a svědomitě pravidelnou poradenskou činnost v oblasti chovu, či připravovaných vrhů. Chovatelská veřejnost ani netuší, jak svědomitě k zadané problematice přistoupila. Sama si zpracovala detailní přehledy jednotlivých vrhů, které se již u nás narodily jak z hlediska příbuzenské plemenitby , tak i z hlediska úbytku rodičovských generací. Výhledově si zpracovala i teoretické možnosti křížení jedinců, kteří ještě nezasáhli do chovu, ale s největší pravděpodobností výhledově zasáhnou. Není mi známo, že by kdokoliv zpracoval podobnou teoretickou rozvahu. Osobně jsem přesvědčen, že na světě neexistuje podobný člověk, který by měl tak dokonalý přehled o rodokmenech a křížení louisianských leopardích psů. U nás tomu tak není a v Americe, po zkušenostech, které s Američany máme, tak tam už tomu vůbec ne. Musím říci, že ne vždy se lidé, kteří s poradkyní chovu dlouhodobě komunikovali se jejími radami řídili. Pokud se jimi neřídili je to samozřejmě jejich svobodná volba, ale také bohužel je to k jejich škodě. Poradkyně chovu rovněž udržovala veškerou korespondenci se zahraničními členy a potencionálními kandidáty na členství.

Jednatelka klubu se podílela na organizování všech akcí na území ČR, ale také udržovala průběžnou korespondenci s členskou základnou, což je práce mravenčí, takřka každodenní, ale bez ní bychom se jako klub určitě neobešli. Martin Pešek se poctivě zhostil své funkce pracovníka technické komise a hlavně jeho přičiněním si řada z vás mohla vyzkoušet coursingové běhy, které proběhly i při příležitosti našeho současného setkání. Při našich akcích se na technickém zabezpečení podíleli i Jiří Mateja a Pavel Sádecký.
Pokladník Petra Sádecká vykonávala svoji činnost pokladníka a zapojovala se i do průběžné činnosti výboru. K dnešnímu datu odstupuje z výboru na vlastní žádost MUDr. Radim Holub, kterému patří poděkování za vše co doposud pro klub vykonal a já věřím, že ještě vykoná.
Každoroční setkání si již nedokážeme představit bez pomoci našich výcvikářů Jakuba Hertla a MVDr. Zoltána Tatarka, či Hany Koutkové.

Náš klub má v této chvíli odsouhlaseny dvě řády z hlediska ochrany zvířat, o dalších se průběžně jedná s Ministerstvem zemědělství. Průběžně po dobu celého roku probíhalo jednání s ČMKU ohledně přijetí našeho klubu za člena ČMKU. Vzhledem k přístupu KCHMPP, který se k dohodám ze schůze sekce klubu leopardích psů nepostavil zrovna čelem, došlo k zbytečným průtahům. Naše poděkování v tomto směru patří paní Kudrnáčové, která vždy k jednáním s námi přistupovala velice objektivně a vstřícně a bez které bychom stěží dosáhli toho, co se nám po více jak roční snaze výboru klubu podařilo.Dovolte, abych vám s potěšením oznámil, že náš klub Catahoula Club EU byl přijat ve čtvrtek 15.10.2009 za člena ČMKU. Nyní už záleží jen na nás jak si v příštích dnech, týdnech a rocích povedeme.

V současné době máme již předjednáno uskutečnění dvou specializovaných výstav a to 8.května 2010 při příležitosti konání krajské výstavy v Hlučíně a 2.10.2010 v Rybníkách u Dobříše. Obě výstavy se stanou součástí dalších třídenních setkání chovatelů louisianských leopardích psů, které nám umožní posunout kvalitativně výše a dále naše společné snažení, neboť je evidentní, že ti z nás, kteří se pravidelných setkání zúčastňují na svých psech pracují. Stačí se jen podívat a vidět.proto si dovoluji všem, kteří usilují o dobré jméno plemene dovoluji touto cestou poděkovat. V současné době máme předjednaný i termín bonitace, které se v případě vašeho zájmu uskuteční v druhé polovině listopadu.Pro rok 2010 máme předběžně projednány i rozhodčí, kteří by měli posuzovat na klubových a specializovaných výstavách. Tito budou s klubem dlouhodobě spolupracovat, neboť jako neúnosné se nám jevilo stávající posuzování, kdy mnohdy posuzovali i rozhodčí, kteří catahoulu viděli poprvé v životě.
Přijetí našeho klubu do ČMKU vlilo spoustu nového elánu do práce nejen mně, ale i řadě mých nejbližších spolupracovníků, které sám považuji za autority nejen v oblasti chovu plemene, ale i v jejich osobním životě. Jsem převědčen, že společně jsme toho schopni vykonat mnoho a docela se na to i těším.

Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Gerhard SteinZápis ze schůze ČMKU dne 15.10.2009

Setkání mladých ve Strašíně

Indigo Louis Šumící křídla složil v Německu 18.4.2009 zkoušku ze záchranařiny, specializace sutiny

Odpoledne na Jíváku
© 2008 | Marek Macola